Cảnh hỗn loạn mùa du lịch: Đổ lỗi cho ai khi hàng ngàn chuyến bay bị hủy?