Cảnh sát Liên bang Úc: Quầy dịch vụ công an của Bắc Kinh ở Sydney ‘không hoạt động’