Cựu Thủ tướng Úc: Chỉ còn 5 năm nữa để ngăn chặn chiến tranh với Bắc Kinh