Quảng cáo YouTube đang trợ lực cho kế hoạch thu phục nhân tâm ở hải ngoại của Bắc Kinh