CEO Pfizer tuyên bố vaccine COVID sẽ ‘miễn phí cho tất cả người Mỹ,’ các nhà phê bình phản đối