CDC áp dụng quy định mới cho du khách đến từ Trung Quốc, nhưng các chuyên gia lưu ý một số vấn đề