CDC: Biến thể phụ XBB.1.5 mới của Omicron chiếm hơn 40% các ca nhiễm mới ở Hoa Kỳ