CEO Zuckerberg: các tuyên bố của người tố cáo Facebook là ‘không hợp lý’