Chỉ cần một trái tim đầy nhiệt huyết, thanh xuân sẽ không bao giờ nhạt phai