‘Chỉ để hăm dọa’: Ông Roger Stone phản đối cuộc đột kích của FBI sau vụ tịch thu lá thư khoan hồng của ông Trump