Chỉ mất một tháng để chữa bệnh tim? Nghiên cứu của đại học Harvard xác nhận sự tồn tại của Kinh Tâm Bào