Chiến dịch tranh cử của cựu TT Trump muốn các cuộc tranh biện tổng thống bắt đầu sớm hơn