Chính phủ Tổng thống Biden hoàn tất quy định buộc các công ty công bố rủi ro về khí hậu

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch đã hoàn tất quy định về công bố thông tin liên quan đến khí hậu, gây ra một vụ kiện từ mười tiểu bang Đảng Cộng Hòa.