Đảng Cộng Hòa tại Hạ viện: Chính sách đất công cộng của TT Biden thiên vị cho các nhà đầu tư ‘bảo tồn môi trường thiên nhiên’ toàn cầu

Việc chính phủ áp dụng ma trận lợi ích-chi phí để đánh giá giá trị của ‘giới tự nhiên’ làm dấy lên những lời chỉ trích từ lưỡng đảng trong phiên điều trần tại Hạ viện được chêm vào nhiều thuật ngữ viết tắt.