Colorado: Dự luật cấm phát triển dầu khí có thể đẩy giá năng lượng của Hoa Kỳ lên cao

Đảng Dân Chủ Colorado muốn chấm dứt hoạt động phát triển dầu khí của tiểu bang vào năm 2030, nhưng các nhà phê bình cho rằng họ đang làm như vậy mà không có giải pháp thay thế khả thi nào.