Chính phủ TT Biden công bố đầu tư 1.2 tỷ USD vào các dự án thu thập carbon từ không khí