Chính phủ TT Biden phê chuẩn quyết định xuất cảng khí đốt tự nhiên từ Alaska dưới thời ông Trump