Chính phủ TT Biden sẽ thuyết phục người Mỹ chích mũi vaccine COVID-19 bổ sung chưa qua kiểm chứng