Chú của nghi phạm xả súng hàng loạt ở Highland Park lên tiếng