Nghi phạm trong vụ nổ súng thương tâm ở Paris được chuyển đến cơ sở dành cho người tâm thần