Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Chủ tịch công ty dịch vụ tài chính cảm kích ‘việc thừa nhận Thần’ ở Shen Yun