Cảm nhận của khán giả về Nghệ Thuật Shen Yun

Chủ tịch Công ty du hành không gian JAMSS: Shen Yun có sức mạnh to lớn, tôi được cấp thêm năng lượng