Chủ tịch Hạ viện McCarthy cảnh báo chặn tài trợ miễn thị thực cho Chile vì các vụ trộm có liên quan