Lãnh đạo nghiệp đoàn Tuần tra Biên giới: ‘Thỏa thuận cửa sau’ giúp người nhập cư ‘trái phép’ vào Hoa Kỳ một cách hợp pháp