Chủ tịch JPMorgan nói ‘suy thoái sâu hơn’ là cái giá có thể chấp nhận được để khống chế lạm phát