LOS ANGELES — Hôm 30/08, các quan chức cho biết chương trình bảo đảm thu nhập cơ bản của Quận Los Angeles đang được tiến hành, với 1,000 cư dân nhận được 1,000 USD hàng tháng trong ba năm tới.

Những người nhận đều được chọn ngẫu nhiên từ hơn 180,000 người đã đăng ký chương trình này.

“Với số lượng lớn cư dân của Quận Los Angeles (LA) đã nộp đơn, rất rõ ràng rằng việc bảo đảm thu nhập cơ bản là một ý tưởng đúng thời điểm,” Giám sát viên Sheila Kuehl cho biết. “Tôi tự tin rằng chúng ta sẽ thấy những gì từ các chương trình thí điểm khác đã thể hiện: một thu nhập cơ bản được bảo đảm, bằng cách cho mọi người một chút an tâm tài chính, cho phép họ ổn định cuộc sống của mình và gia đình.

“Ba năm kể từ bây giờ, tôi cảm thấy tin tưởng rằng chương trình của Quận LA này sẽ được coi là một nền tảng dẫn đến các chương trình mở rộng mang lại cơ hội kinh tế và sự ổn định cho mọi gia đình Mỹ đủ điều kiện,” bà Kuehl tiếp tục.

Hội đồng Giám sát của quận đã bỏ phiếu để phát triển chương trình thí điểm này vào năm ngoái để giải quyết tình trạng nghèo đói và bất ổn thu nhập.

Người tham gia phải từ 18 tuổi trở lên, có thu nhập gia đình dưới 56,000 USD cho một người hoặc 96,000 USD cho một gia đình bốn người, và đã từng chịu các tác động tiêu cực do đại dịch COVID-19.

Những người tham gia ở Quận LA đã được chọn bởi Trung tâm Bảo đảm Thu nhập của Đại học Pennsylvania, nơi đang nghiên cứu các chương trình bảo đảm thu nhập trên toàn quốc.

Những người nhận sẽ nhận tiền qua thẻ ghi nợ. Họ có độ tuổi từ 18 đến 91 và sống trong các cộng đồng khắp quận, nói các ngôn ngữ bao gồm tiếng Armenia, tiếng Quảng Đông, tiếng Farsi, tiếng Hàn, tiếng Quan Thoại, tiếng Tây Ban Nha và tiếng Anh, theo các quan chức của Chương trình Bảo đảm Thu nhập của Quận LA.

Người quản lý chương trình, Thay đổi Cộng đồng Dựa trên Sức mạnh (Strength Based Community Change), sẽ giữ liên lạc với những người tham gia được chọn và hỗ trợ họ trong suốt thời gian của chương trình để giúp họ đạt được các mục tiêu cá nhân và tài chính, các quan chức cho biết.

Chương trình thí điểm này dựa trên một chương trình tương tự ở Stockton, California, đã được ca ngợi vì sự thành công của nó. Thành phố Los Angeles cũng đã giới thiệu chương trình riêng của mình, được gọi là BIG:LEAP, vào năm ngoái (2021).

Hiện nay, ở California, 12 thành phố đang thực hiện một chương trình thí điểm về bảo đảm thu nhập cơ bản.

Thị trưởng Stockton Michael D. Tubbs đã thành lập Các Thị trưởng vì một Thu nhập được Bảo đảm (Mayors for a Guaranteed Income) hồi tháng 06/2020. Theo bước của ông, nhiều thị trưởng trên khắp đất nước đã tham gia chương trình này — trong đó có Thị trưởng Los Angeles, ông Eric Garcetti, Thị trưởng Sacramento, ông Darryl Steinberg, Thị trưởng Minneapolis, ông Jacob Frey, và cựu Thị trưởng Pittsburgh, ông William Peduto.

Trên toàn quốc, 82 thị trưởng của 29 tiểu bang đã gia nhập tổ chức này tính đến năm 2022, theo một báo cáo từ Các Thị trưởng vì một Thu nhập được Bảo đảm. Tổng cộng 200 triệu USD sẽ được phân phối trên toàn quốc cho những người nhận các chương trình này trong năm nay.


Sophie Li
BTV Epoch Times Tiếng Anh

Bản tin có sự đóng góp của City News Service
Thanh Tâm biên dịch
Quý vị tham khảo bản gốc từ The Epoch Times

Chia sẻ bài viết này tới bạn bè của bạn