Chuyên gia: Bắc Kinh làm suy yếu các đối thủ cạnh tranh ‘trong bộ dạng là người kiến ​​tạo hòa bình’

Trung Quốc chia sẻ sách lược kiểm soát mạng Internet với Nga