Chuyên gia: Bắc Kinh muốn kiểm soát nhiều hơn đối với cách người dân đầu tư tiền