Chuyên gia: Các hành động chính trị của ông Tập đẩy nhanh sự sụp đổ của chế độ cộng sản Trung Quốc