ĐCSTQ củng cố chế độ cai trị bằng mật vụ qua các cuộc thanh trừng nhân sự cấp cao trong Bộ Quốc An