Chuyên gia cảnh báo: Đình công đường sắt sẽ gây ‘thiệt hại thực sự trong nền kinh tế Hoa Kỳ’