Chuyên gia đặc biệt của cựu TT Trump tiết lộ kế hoạch mới sau phán quyết của Tòa Phúc thẩm