Chuyên gia: Giá xăng ở một số tiểu bang dự kiến ​​sẽ tăng bất kể xu hướng giảm rộng hơn