Chuyên gia: Khủng hoảng thủy điện ở Tứ Xuyên của Trung Quốc có thể ảnh hưởng đến sản xuất chất bán dẫn