Chuyên gia kinh tế: Tình hình các nước Phi Châu có thể tồi tệ hơn khi Bắc Kinh xóa các khoản vay