Chuyên gia: ‘Nhiều người sẽ tử vong vì phong tỏa hơn là vì COVID-19’