Đồng hồ đeo tay Trung Quốc được tìm thấy trong quân khu của Đài Loan làm dấy lên lo ngại