Chuyên gia về quan hệ công chúng giải thích tại sao Bud Light mất hàng triệu USD với chiến dịch quảng cáo với ông Mulvaney