Cô gái 22 tuổi một mình cưỡi ngựa từ Mexico sang Canada