ID kỹ thuật số lan rộng toàn cầu

Có lẽ có một góc nào đó của Slovakia mà Anh Cả (Big Brother) vẫn chưa để mắt tới.