Cổ phiếu PacWest giảm hơn 55% trong giao dịch sau giờ làm việc khi ngân hàng này tìm kiếm sự giải cứu

Một công ty cho vay khác ở California đang tìm kiếm sự giải cứu trong bối cảnh khủng hoảng ngân hàng lớn nhất kể từ năm 2008