Ngân hàng Western Alliance: cổ phiếu lao dốc, phủ nhận việc tìm kiếm người mua lại