Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng bị phơi bày vì việc làm không trung thực kiểu ‘Bộ Sự thật’