Cơ quan giám sát: Chính phủ TT Biden chi hàng tỷ USD cho các chương trình trợ giúp người nhập cư bất hợp pháp giữa cuộc khủng hoảng biên giới

Những lo ngại về đạo đức trong sự lãnh đạo của Văn phòng Tái định cư Người tị nạn hiện thêm vào vấn đề đáng bàn cãi trước đây về việc cơ quan này để mất dấu 85,000 trẻ vị thành niên không có người đi kèm.