Cơ quan giám sát liên bang kiểm tra FAA sau một loạt các vấn đề về an toàn

Văn phòng Tổng Thanh tra Bộ Giao thông Vận tải Hoa Kỳ lưu ý, nguyên nhân tiến hành cuộc kiểm tra này là do ‘các sự kiện an toàn gần đây.’