Cơ quan giám sát ngân sách: Biện pháp khắc phục lạm phát cao là cắt giảm thâm hụt của chính phủ