Cơ quan liên bang Hoa Kỳ: Các hoạt động ‘dần nối lại’ sau khi mọi chuyến bay nội địa bị cấm