Cơ quan liên bang tiến gần đến lệnh cấm sử dụng bếp gas