Cơ quan Thời tiết Quốc gia phát hành cảnh báo chất lượng không khí cho hàng triệu Người Mỹ

Khói mù từ các vụ cháy rừng ở Canada bao trùm miền đông Hoa Kỳ