Công tố viên: Ông John Durham đã không bác bỏ cáo buộc đối với ‘Giám đốc Công nghệ 1’